SCOPE Kontrakter lafen ëmmer vun Abrëll bis Abrëll, deementspriechend ass déi nächst Méiglechkeet vum 01.04.2023 bis den 31.03.2024