Wanns du dech entscheethues wéi eng vun de Länner, mat deenen d’ALEM e Kontrakt huet, dech am meeschten interesséiere,fëlls du den Umeldungs-Google-Forms vun der ALEM aus, a mir kontaktéieren dech dann fir dir Bescheed ze ginn ob s du fir e Stage ugeholl bass oder net.