Wann s du dech entscheet hues wéi eng vun de Länner, mat deenen d’ALEM e Kontrakt huet, dech am meeschten interesséiere fëlls du de Umeldungs-Google-Forms vun der ALEM aus, a mir kontaktéieren dech dann fir dir Bescheed ze ginn ob s du fir en Stage ugeholl bass oder net.