Am Ufank ass et natierlech en bëssi komesch mee et gewinnt een sech relativ schnell drop. Am éischten Joer an Däitschland ginn d’Basen an der Chimie, Physik an Biologie rëm erkläert an do ass et hëllefräich wann een schonn en Virwëssen vum Lycée huet, och wann et am Ufank en kléngen Challenge ass vun enger Sprooch op déi aner ze wiesselen. Op der Uni.lu ass et esou, dass wann een dono an Däitschland wiesselt een puer Saachen nohuelen muss déi een op der Uni.lu net gemaach huet. Do huet een dann och d’Geleeënheet sech un der Sprooch unzepassen.