Déi sou genannte “Card of Acceptance”, also deng Bestätegung a wéi enger Stad an a wéi engem Service du ugeholl bass, kriss de an der Reegelspéitstens 6 Woche virum Ufank vum Stage gesot.