🇱🇺De 16. September hat d’ALEM un der éischter Versammlung vum Gesondheetsdesch, méi genau vum Groupe de travail 3: “Démographie médico-soignante: leviers pour prévenir une pénurie” deelgeholl, dëst an der Präsens vun der Gesondheetsministesch Mme. Paulette Lenert an dem Minister vun der Sécurité Sociale Mr. Romain Schneider.

D’ALEM war hei duerch d’Julie Zangarini (Presidente) an de Frédéric Schwarz (VP Internal Affairs) vertrueden. An dësem Kader hate mir d’Geleeënheet fir de Bilan vun der Entwécklung vun der Unzuel un Medezinsstudéirenden an den entspriechende Studielänner ze zéie souwéi eis Léisungsvirschléi fir d’Penurie un Dokteren zu Lëtzebuerg ze presentéieren.

Sou konnten mir unhand vun Zuele vun der ALEM, dem Ministère de la Santé, dem Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, der Uni Lëtzebuerg an dem STATEC feststellen, dass d’Unzuel u Medezinstudéirenden nëmme knapps mam Bevëlkerungswuesstem Schrëtt hält.

Geschter um Mëttwoch, den 11.11.2020 ass dunn am Kader vun engem Webex Meeting vun de Ministere Lenert a Schneider en éischte Bilan aus den éischten dräi groupes de travail vum Gesondheetsdësch gezu ginn. Hei gouff festgeluecht, wou d’Haaptproblemer am aktuelle Gesondheetssystem léien a Subarbechtsgruppe fir d’Ausschaffe vun dëse Problemer definéiert.

Déi rechtlech dräi groupes de travail kommen am November an am Dezember zesummen a beschäftegen sech ënnert anerem mat enger vun de gréissten Erausfuerderunge vum Gesondheetssystem: der Finanzéierung.

🇬🇧 On the 16th of september, ALEM participated on the first edition of the National Health Reunion in presence of the Minister of Health, Mme. Paulette Lenert and the Minister of Social Security Mr. Romain Schneider.

Represented by Julie Zangarini (President) and Frédéric Schwarz (VP Internal Affairs), we had the opportunity to present the evolution of the number of medical students while using data from our own surveys, the Ministries of Health and Higher Education, the University of Luxembourg and STATEC.

On Wednesday, 11th of november an online Follow-Up Meeting took place. The Minister of Health, Mme. Paulette Lenert and the Minister of Social Security, Mr. Romain Schneider resumed which aspects of the health care system are currently detected as problematic. Furthermore they arranged the creation of several sub working groups tackling those problems.

Three more working groups of the “Gesondheetsdësch” will meet in november and december treating one of the biggest issues our health care system will face: Funding.