ALEM Team 2020

🇱🇺 Nodeems de 27. Dezember op der ALEM Generalversammlung dat néit Team fir 2020 gewielt gouf, huet dëst säi Mandat dëse Freiden ugefaangen.

Ënnert der Leedung vun der néier Presidentin Julie Zangarini schaffen dëst Joer 21 motivéiert Studenten a Studentinnen dorunner weider d’Interête vun de Lëtzebuerger Medezinsstudeirenden ze vertrieden a sech fir den Ausbau vun der medezinescher Formatioun zu Lëtzebuerg anzesetzen. Zudeem wäerte sie weider Projeten an Aktivitéiten zesumme mat eise Partner ëmzesetzen a weider ausbauen.

Aktuell siche mir nach e Responsabele Santé Publique (NPO), e Responsabelen Education sexuelle (NORA), jeeweils ee Membre Consultant fir Lëtzebuerg, fir Éisträich a fir den 3e Cycle an e Membre Assitant Publications. Falls de un engem vun dëse Posten interesséiert bass, sou schreif eis hei op Facebook oder op contact@alem.lu !

🇬🇧 After the election of the new ALEM Team 2020 at the ALEM General Assembly on Friday the 27th of December, the new team started its term on friday.

Under the leadership of the newly elected president Julie ZANGARINI, a team of 21 motivated students will continue advocating for the interests of the Luxembourgish medical students and engage in the development of medical education in Luxembourg. Furthermore, we will continue to develop new projects and activities with our patterns.

ALEM Team 2020:

Executive Board:

– President: Julie Zangarini
– Vice President for Internal Affairs: Frederic Schwarz
– Vice President for External Affairs & Communication: Chris Speicher
– Vice President for International Affairs: Alexander Lang
– Secretary: Tonie Pescatore
– Treasurer: Maxime Vandermuntert
– Event Manager: Jules Foxius
– NOME: Isabelle Moreira
– NEO: Nathalie Schmitz
– NORA Vacant
– NPO: Vacant

Extended Executive Board

– Assistant Member External relations: Sophie Hoffmann & Adrien Ries
– Assistant Member International Affairs: Yannick Hoffmann & Charel Karier
– Assistant Member Public Health Team (SCOPH): Anne Eyschen
– Consulting Member for Belgium: Catherine Klein
– Consulting Member for France: Maë Hamen Saieg
– Consulting Member for Germany: Nicolas Goedert
– Social Media Manager: Valeryia Palskaya
– Webmaster: Max Kayser
– Responsible Sponsoring: Henri Wirth
– Representative Veterinary Students: Julie Welter

Plus d’informations sur l’ALEM Team 2020: ALEM Team 2020